TI 2011

Technologia informacyjna

czwartki, sala 67
grupa 1: 8:00-9:30
grupa 2: 9:45-11:15
grupa 3: 11:30-13:00
grupa 4: 13:15-14:45
grupa 5: 16:45-18:15

 • 24.02. GNU/Linux. Polecenia tekstowe.
 • 03.03. OpenOffice #1 (formatowanie tekstu, ustawienia strony, struktura dokumentu, „twarde” spacje, ręczny podział strony, przypisy, znaki specjalne)
 • 10.03. OpenOffice #2 (wstawianie i formatowanie grafiki, rysowanie grafiki w oowriter, wstawianie tabel, podpisy tabel i rysunków, formuły matematyczne)
 • 17.03. OpenOffice #3 (spisy: treści, tabel, ilustracji, literatury, indeks alfabetyczny, nawigator, ustawienia przypisów, rejestracja zmian, odwołania); wejściówka 1
 • 24.03. PROJEKT #1 (Polecenia Linux, OpenOffice)
 • 31.03 LaTeX #1 (preambuła dokumentu, formatowanie tekstu, krój czcionki, wyrównanie tekstu na stronie, kompilowanie plików źródłowych)
 • 7.04 LaTeX #2 (itemize, enumerate, tabular, table, includegraphics, figure, footnote, footnotemark, footnotetext, verbatim)
 • 14.04 LaTeX #3 (section, subsection, subsubsection, abstract, quote, minipage, listoftables, listoffigures, tableofcontents, label, ref, pageref, pagestyle, thispagestyle)
 • 28.04. LaTeX #4 (znaki specjalne, formuły matematyczne, bibliografia, indeks alfabetyczny)
 • 12.o5. PROJEKT #2 (LaTeX)
 • 19.05. Inkscape (podstawy)
 • 26.05. Inkscape/GIMP (wektoryzacja bitmapy, podstawy obsługi GIMPa)
 • 2.06 GIMP (praca z warstwami w GIMPie)
 • do 6.06 PROJEKT #3 (pobierz TUTAJ)
 • PROJEKT POPRAWKOWY

Zapraszam do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej zajęć z TI. Zebrane wyniki pomogą lepiej zaplanować zajęcia w przyszłym roku akademickim.

Materiały podstawowe

Materiały dodatkowe

Linux (Ubuntu, Edubuntu) dostępny z poziomu przeglądarki. Systemu nie trzeba pobierać ani instalować.

Ewaluacja zajęć 2011

Dziękuję wszystkim, którzy wypełnili ankietę ewaluacyjną. Poniżej zamieszczam część jej wyników (bez komentarzy).

Program zajęć (dobór programów)

 

Czas poświęcony poszczególnym programom

 

Materiały do zajęć

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

Reklamy