Seminarium

g4068

Seminarium magisterskie oraz seminarium licencjackie prowadzone jest w ramach DokMy – seminarium Reasoning Research Group.

Zobacz też Warsztat: Gry poważne w badaniach i edukacji, Poznań (24 kwietnia 2015)

Tematyka seminarium:

 • Immersyjność w grach (ze szczególnym nastawieniem na gry typu GWAP).
 • Efektywność gier poważnych.
 • Human computation i crowd-sourcing.
 • Wykorzystanie gier w badaniach i edukacji.
 • Filozoficzne aspekty zagadnienia sztucznej inteligencji, w szczególności problematyka związana z testem Turinga.

Prace w toku:

Prace licencjackie

 1. Korżel Konrad
 2. Płatosz Adrianna
 3. Wiewiorowski Kacper Jan

Prace magisterskie

 1. Gajda Ewelina
 2. Grzelak Joanna
 3. Kłosowski Dominik
 4. Kucharska Aleksandra
 5. Kuliński Cyryl
 6. Kwiecień Aleksandra
 7. Papciak Maciej
 8. Szkalej Magda
 9. Wasielewska Aleksandra

Prace doktorskie

 1. Dagmara DziedzicEfektywność technik opartych na grach w kontekście wspomagania edukacji na odległość
 2. Dawid Ratajczyk

Zakończone:

Magisteria

 1. Patrycja Wietrzycka [2014] Gra QuestGen jako przykład realizacji idei Human Computation.
 2. Aleksandra Rybacka [2015] The Study of Verbal Non-Cooperative Behaviours of Players in the Loebner Contest.
 3. Dagmara Dziedzic [2015] Gra skierowana na cel jako alternatywne narzędzie pozyskiwania zasobów językowych.
 4. Oliwia Ignaszak [2015] Modelowanie kooperatywnego rozwiązywania problemów w środowisku gry QuestGen z wykorzystaniem inferencyjnej logiki pytań.
 5. Violetta Krajewska [2016] M.L. Mauldina Unsuspecting Turing Test jako alternatywa dla testu Turinga — próba oceny.
 6. Patrycja Jurowska [2016] Test Minimalnych Sygnałów Inteligencji (MIST) jako alternatywa dla testu Turinga.
 7. Marek Rybka [2017] Empiryczne sprawdzenie hipotezy doliny niesamowitości (the uncanny valley).
 8. Marta Gierszewska [2018], Postawa wobec robotów humanoidalnych a zjawisko doliny niesamowitości.
 9. Gapiński Grzegorz [2019], Gry perswazyjne a metoda harcerska: badanie dydaktycznej skuteczności gry „Zrównoważony rozwój”

Licencjaty

 1. Górniak Klaudia [2018], Skala wiary w grę o sumie zerowej a strategia rozwiązywania dylematu więźnia
 2. Wasielewska Aleksandra [2018], Efektywność edukacyjna kooperacyjnej gry planszowej TRZY
 3. Kłosowski Dominik [2018], Wpływ kontrolera na poziom immersji graczy — studium przypadku gry World of Tanks Blitz
 4. Kucharska Aleksandra [2018], Anotacja rozgrywek w grę „Takie życie” na potrzeby Korpusu Rozumowań Erotetycznych. Pliki „Mecz-05” i „Mecz-18”
 5. Kwiecień Aleksandra [2018], Badanie niekooperatywnych zachowań graczy w edycji 2015 konkursu Loebnera
 6. Jański-Mały Filip [2019], Czy można zmienić negatywne nastawienie wobec robotów? Badanie z wykorzystaniem narzędzi NATIR i BHNU
 7. Kowalczyk Karolina [2019], Adekwatność szacowania subiektywnej trudności problemu na przykładzie gry w GO
 8. Zielińska Daria [2019], Gry skierowane na cel — charakterystyka i typologia

Technicznie


 

Poprzednie spotkania

 

Rok akademicki 2018/2019; Semestr letni

Spotkania w piątki , 11:30-13:00, sala 11, Bud. AB

 1. 01.03. Spotkanie organizacyjne.
 2. 08.03. Konsultacje indywidualne.
 3. 15.03. Odwołane
 4. 22.03. Konsultacje indywidualne.
 5. 29.03. Adrianna Płatosz, Generowanie określonych typów odpowiedzi na pytania – tekst versus gra.
 6. 05.04. Filip Jański-Mały, Czy można zmienić negatywne nastawienie wobec robotów? Badania z wykorzystaniem narzędzi NATIR i BHNU.
 7. 12.04. Cyryl Kuliński, Co wpływa na ocenę podobieństwa do człowieka?
 8. 26.04. Grzegorz Gapiński, Badanie dydaktycznej skuteczności gry ,,Zrównoważony rozwój” – wyniki
 9. 17.05. Konsultacje indywidualne
 10. 24.05. SEMINARIUM ODWOŁANE. Zapraszam na seminarium DokMa: 9:00-10:30 (lab RRG). P. Łupkowski, Characterizing the Response Space of Questions
 11. 07.06. Kacper Wiewiorowski, Wpływ feedbacku na immersję w grach mobilnych
 12. 14.06. Obchody 100-lecia IP UAM
 13. 21-22.06. [Toruń] Seminarium podsumowujące rok akademicki 2018/2019. Wystąpienia:
  1. Aleksandra Kwiecień: Generowanie określonych reakcji na pytanie w sytuacji dialogu z wykorzystaniem metod crowdsourcingowych
  2. Dominik Kłosowski: Wpływ gry wideo na poziom przekonań wobec robotów humanoidalnych – studium przypadku gry Detroit: Become Human
  3. Aleksandra Kucharska: Co wpływa na ocenę podobieństwa robotów do człowieka?
  4. Aleksandra Wasielewska: Badanie efektywności edukacyjnej gry TRZY w zakresie wiedzy, zaangażowania i postaw
  5. Konrad Korżel: Immersja a obecność w rzeczywistości wirtualnej
  6. Kacper Wiewiorowski: Wpływ feedbacku na immersję w grach mobilnych
  7. Karolina Kowalczyk: Adekwatność szacowania subiektywnej trudności problemu na przykładzie gry w GO
  8. Filip Jański-Mały: Czy można zmienić negatywne nastawienie wobec robotów? Badanie z wykorzystaniem narzędzi NATIR i BHNU
  9. Adrianna Płatosz: Crowdsourcingowa metoda generowania określonych typów odpowiedzi na pytania – tekst versus gra
  10. Cyryl Kuliński: Podejście kategorialne w analizie zjawiska doliny niesamowitości
  11. Grzegorz Gapiński: Gry perswazyjne a metoda harcerska: badanie dydaktycznej skuteczności gry „Zrównoważony rozwój”
  12. Dawid Ratajczyk: Bliskość doliny niesamowitości – wpływ poczucia obecności, niezgodności kategorialnej i unikania zagrożenia na odczuwane emocje

Rok akademicki 2018/2019; Semestr zimowy

Spotkania w piątki , 11:30-13:00, sala 70, IP

 1. 12.10. Spotkanie organizacyjne. Warunki zaliczenia i wymagania
 2. 19.10. Konsultacje indywidualne (lic III rok)
 3. 26.10. Konsultacje indywidualne (lic III rok i mgr V rok)
 4. 9.11. [DokMa] 9:30-10:30, laboratorium RRG. Dagmara Dziedzic, Efektywność technik opartych na grach w kontekście wspomagania edukacji na odległość – plan badania
 5. 9.11. Tomáš Ondráček (Masaryk University), Dangerous knowledge [PDF]
 6. 16.11. Grzegorz Gapiński, Gra „Zrównoważony rozwój” — test procedury badawczej
 7. 23.11. Paweł Łupkowski, Aleksandra Kucharska, Dominik Kłosowski, Aleksandra Kwiecień, Aleksandra Wasielewska, Co bada kwestionariusz immersji?
 8. 30.11. [12:00-13:00] Dawid Ratajczyk, UVH w grach wideo
 9. 7.12. Konsultacje indywidualne
 10. 14.12. Paweł Łupkowski, Taksonomia odpowiedzi na pytania w dialogu (badanie na korpusie SPOKES) oraz generowanie określonych typów odpowiedzi na pytania metodą crowdsourcingu
 11. 11.01. Aleksandra Wasielewska, Trzy prawa robotyki Asimova a etyka
 12. 25.01. Karolina Kowalczyk, Adekwatność szacowania subiektywnej trudności problemu na przykładzie gry w GO

Rok akademicki 2017/2018; Semestr letni

Spotkania w piątki, 9:30-11:00, sala 70A, IP

 1. 02.03. Grzegorz Gapiński, Gra „Zrównoważony rozwój” — wprowadzenie.
 2. 16.03. Grzegorz Gapiński, Gra „Zrównoważony rozwój” [>> Gra]
 3. 23.03. Maciej BehnkePsychofizjologiczna analiza  występu w turnieju e-sportowym CS:GO.
 4. 06.04. Joanna Grzelak, Wpływ gier poważnych na rozwój wiedzy specjalistycznej i motywację do nauki na przykładzie gry Coffee Noir
 5. 13.04. Cyryl Kuliński, Perceptual Mismatch Hypotheses jako wyjaśnienie dla zjawiska doliny niesamowitości
 6. 20.04. Seminarium łączone z DokMaMariusz Urbański, Joanna Grzelak: On a simple model of a simple game: ‚Guess Who?’ and Inferential Erotetic Logic, Sala 70, AB
 7. 11.05. Dawid Ratajczyk, Hipoteza doliny niesamowitości. Deklarowana odpowiedź emocjonalna, a pomiar fizjologiczny
 8. 18.05. Marta Gierszewska, Postawa wobec robotów humanoidalnych a zjawisko doliny niesamowitości
 9. 08.06. Konsultacje indywidualne
 10. 15.06. [Wrocław] Seminarium podsumowujące rok akademicki 2017/2018. Wystąpienia:
  1. Górniak Klaudia, Skala wiary w grę o sumie zerowej a strategia rozwiązywania dylematu więźnia
  2. Kucharska Aleksandra, Anotacja rozgrywek w grę „Takie życie” na potrzeby Korpusu Rozumowań Erotetycznych. Pliki „Mecz-05” i „Mecz-18”
  3. Kwiecień Aleksandra, Badanie niekooperatywnych zachowań graczy w edycji 2015 konkursu Loebnera
  4. Wasielewska Aleksandra, Efektywność edukacyjna kooperacyjnej gry planszowej TRZY
  5. Gapiński Grzegorz, Efektwyność gry „Zrównoważony rozwój” – plan badania własnego
  6. Kuliński Cyryl, Niedopasowanie percepcyjne a hipoteza doliny niesamowitości
  7. Szkalej Magda, Efektywność edukacyjna gry „Profesor Why” – plan badania własnego

Rok akademicki 2017/2018; Semestr zimowy

 1. 11.10. (9:45-11:15, 64) Spotkanie organizacyjne. Warunki zaliczenia i wymagania.
 2. 18.10. (9:45-11:15, 64) Paweł Łupkowski, Praca dyplomowa (licencjat, magisterium) aspekty formalne i techniczne.
 3. 25.10. (9:45-11:15, 64) Aleksandra Wasilewska, Kooperacyjna gra planszowa „TRZY”. [>> Gra „TRZY”]
 4. 8.11. Tomas Ondracek (Uniwersytet Masaryka, Brno), (9:45-11:15, Kinowa): Immunizations: Best Strategies how to avoid Problems with Falsification.
 5. 29.11. (9:45-11:15, 64)  Jakub Ryfa (DOJI), Od pomysłu do produktu — jak wyglądała praca nad biznesową grą edukacyjną „Coffee Noir”.
 6. 06.12. (9:45-11:15, 64) (1) Klaudia Górniak, Dylemat więźnia w teorii gier. (2) Natalia Skrzypczak, Skala Wiary w Grę o Sumie Zerowej.
 7. 13.12. (9:45-11:15, 64) Bartosz Maćkowiak (Robot Gentleman), Wpływ gier z gatunku first-person shooter na giętkość poznawczą.
 8. 20.12. (9:45-11:15, 64) Paweł Łupkowski, Gry QuestGen oraz Takie Życie w pozyskiwaniu danych językowych na potrzeby Korpusu Rozumowań Erotetycznych. [>> Korpus Rozumowań Erotetycznych]
 9. 10.01. (9:45-11:15, 64) (1) Aleksandra Kucharska, Warstwy anotacji Korpusu Rozumowań Erotetycznych. (2) Paweł Łupkowski, Sprawdzanie poprawności anotacji — przykład Korpusu Rozumowań Erotetycznych.
 10. 17.01. (9:45-11:15, 64) Daria Zielińska, Nowe trendy w projektowaniu gier skierowanych na cel (GWAP) — przegląd literatury.
 11. 24.01. (9:45-11:15, 64) Aleksandra Kwiecień, Niekooperatywne zachowania sędziego w teście Turinga — analiza logów z konkursu Loebnera.
 12. 31.01 (9:45-11:15, 64) (1) Dominik Kłosowski, Immersja graczy w grze World of Tanks Blitz — raport z badań. (2) Aleksandra Wasielewska, Efektywność edukacyjna gry TRZY — raport z badań.

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.