Logika I

Mariusz Urbański
Paweł Łupkowski

POPRAWKI

Do wyboru dwa terminy.

1. czwartek (9.06), godz. 13:00-14:30 (sala 97)

2. piątek (10.06), godz. 13:00-14:30 (sala 304)

Poprawka polega na napisaniu kolokwium obejmującego cały materiał.

poniedziałki
9:45-11:15 (grupa 1), sala 305

wtorki
9:45:11:15 (grupa 2), sala 305
11:30-13:00 (grupa 3), sala 305

Wykłady prof. Andrzeja Wiśniewskiego

Sylabus i zasady zaliczania

21.02/22.02 [MU] A. Tarski, Prawda i dowód — analiza tekstu; tekst; zadania

28.02/1.03 [MU] Zbiory 1: zadania

7.03/8.03 [MU] Zbiory 2: zadania

21.03/22.03  [MU] Relacje i funkcje: zadania

28.03/29.03  [PŁ] Semantyka KRZ: zadania

31.03 [MU] KOLOKWIUM 1 (18.30-20.00, sala kinowa)

4.04/5.04 [PŁ] Tabele analityczne: zadania

11.04/12.04 [PŁ] Tabele analityczne: zadania

18.04/19.04 [PŁ] Dowody aksjomatyczne KRZ: zadania

9.05/10.05 [PŁ] KOLOKWIUM 2

16.05/17.05 [PŁ] Koniunkcyjne Postaci Normalne: zadania

23.05/24.05 [PŁ] Język KRP: zadania

30.05/31.05 [PŁ] Dowody aksjomatyczne KRP: zadania

6.06/7.06 [PŁ] KOLOKWIUM 3

Reklamy