Logika I 2012

wtorki, 306
8:00-9:30, grupa 1
9:45-11:15, grupa 2
11:30-13:00, grupa 3

 

Sylabus i zasady zaliczenia

Wykłady prof. Andrzeja Wiśniewskiego

Zajęcia:

14.02: A. Tarski, Prawda i dowód — analiza tekstu; tekst; zadania

Na pierwsze zajęcia każdy z Państwa powinien dysponować kopią tekstu (co jest warunkiem wstępu na zajęcia). Proszę również przygotować odpowiedzi na zadania 1-6, 9-11.

 • zadanie domowe (zadanie łączone: Logika I i TI)
 • rozwiązanie zadania

21.02: Zbiory 1; zadania

 • Proszę przygotować rozwiązania zadań: 1 (a-e), 4 (a-f), 6 (a-c).

28.02: Zbiory 2; zadania.

 • Proszę przygotować rozwiązania zadań 1 i 2.
 • Na koniec rozwiązywali Państwo wyjściówkę ze zbiorów. [uwagi do wyjściówki] [zadania dodatkowe].
 • zadanie domowe (Inopia – zadanie łączone: Logika I i TI) [rozwiązanie]

13.03; Relacje i funkcje 1; zadania.

 • Proszę przygotować rozwiązania zadań 1 – 5.

20.03; Relacje i funkcje 2; zadania. [rozwiązania zadań 15 i 16]

 • Proszę przygotować rozwiązania zadań 7 b-c; 9 a-b; 11 a-c.
 • Dodatkowo rozwiązywali Państwo to (zadnia i rozwiązanie). [zadania dodatkowe]

27.03; Semantyka KRZ: zadania.

 • Proszę przygotować rozwiązania zadań 2, 3 (a-c, f) oraz 5 (a-c).
 • Na koniec pisali Państwo to. [zadania i rozwiązania, zadanie dodatkowe]

29.03 (czwartek), godz. 18:15, sala A, KOLOKWIUM #1

 • Wyniki w USOSie. Zadania i rozwiązania. Uwagi do kolokwium.

3.04; Semantyka KRZ

17.04; Tabele analityczne: zadania
Proszę przygotować rozwiązania zadań 1 oraz 2 (a-c).

 • Proszę przygotować rozwiązania zadań 1 (a-d) oraz 2 (a).
 • Zadania dodatkowe (rozwiązania)
15.05; KOLOKWIUM #2
22.05; Język KRP: zadania
29.05; Dowody aksjomatyczne KRP; zadania; zadania (język KRP, dodatkowe)
 • Przed zajęciami proszę przeczytać wykład
5.06; KOLOKWIUM #3
6.06; 11:45-13:00, sala 310 (budynek D) KOLOKWIUM POPRAWKOWE

Punktowane zadania dodatkowe:

 • 1/8 Tarski (domowe)
 • 2/8 Zbiory (wejściówka)
 • 3/8 Działania na zbiorach (wyjściówka)
 • 4/8 Działania na zbiorach, Inopia (domowe)
 • 5/8 Relacje i funkcje, Iloczyn względny (wejściówka)
 • 6/8 Semantyka KRZ, Definiowanie spójników (wyjściówka)
 • 7/8 Tabele analityczne (domowe)
 • 8/8 Tabele analitycznye (wejściówka)
Reklamy