Epistemologia 2017/2018 (C) SL

(ĆWICZENIA)

Strona [wykładów]

Zajęcia

Konsultacje indywidualne. Rezerwacji terminu konsultacji dokonujemy tutaj: [link]

 • Grupa 1: wtorki, 08:00-09:30 (306, bud. D)
 • Grupa 2: wtorki, 09:45-11:15 (306, bud. D)
 • Grupa 3: wtorki, 13:15-14:45 (306, bud. D)
 • Grupa 4: wtorki, 15:00-16:30 (306, bud. D)

Ważne daty

 • Eseje
  • Rejestracja na konsultacje: [link]
  • 05.06 (13:00) termin przesłania prac w wersji do oceny
  • 12.06 8.06 wyniki
  • oddanie prac i omówienie esejów (konsultacje 11.06 oraz 12.06) 
  • 18.06 (13:00) termin przesłania esejów poprawkowych

Materiały

 

 

 

 


LEKTURY I PYTANIA

#8-#14  Konsultacje indywidualne

Rezerwacji terminu konsultacji dokonujemy tutaj: [link]

Terminy

 1. 24.04
 2. 8.05
 3. 15.05
 4. 29.05

#15  Wyniki (omówienie na konsultacjach)


Było

 • PRACA PISEMNA: Rekonstrukcja argumentacji
  • Marek Hetmański, Rzeczywiste znaczenie naturalizmu w epistemologi, Diametros nr 6 (grudzień 2005): 173-181. [LINK]
  • Andrzej Klawiter, Myśleć jak filozof, argumentować jak kognitywista, Diametros nr 3 (marzec 2005): 176-181. [LINK]
  • Marcin Miłkowski, O rzekomym zmierzchu filozofii analitycznej, Diametros nr 6 (grudzień 2005): 249-254. [LINK]
  •  23.03, 10:00 Zwrot prac
 • PRACA PISEMNA: Recenzje
  • 20.03 Rozdanie prac do zrecenzowania (ćwiczenia)
  • 06.04 Zwrot recenzji (do godziny 10:00)
 • Abstrakty i tematy esejów zaliczeniowych
  • 10.04; 16.0417.04, 18.04 (8:00-9:55) terminy konsultacji poświęconych tematowi i abstraktowi
  • 20.04 >> 23.04, poniedziałek (10:00) termin przesłania ostatecznej wersji tematu i abstraktu [FORMULARZ]
  • Wymogi dotyczące abstraktów [PDF]
  • Piekot T., G. Zarzeczny, 2014, Jak napisać efektywny abstrakt? Część pierwsza, Przegląd Uniwersytecki, 20(2), 31-33. [PDF]
  • Piekot T., G. Zarzeczny, 2015, Jak napisać efektywny abstrakt – efektywna kompozycja, Przegląd Uniwersytecki, 21(2), 31-34. [PDF]

LEKTURY

[27.02] #1 Bertrand Russell, rozdział 1 w: Problemy filozofii, PWN, Warszawa 2003 (przeł. W. Sady)

Pytania

1. Na czym polega ,,krytyczne rozstrzyganie pytań”?
2. Na czym zasadza się odróżnienie zjawisk od rzeczywistości?
3. Czym różnią się dane zmysłowe od wrażeń?
4. Jakie argumenty przemawiają na rzecz tezy, że przedmioty fizyczne nie są zbiorami danych zmysłowych?
5. Na czym polega idealizm?
6. Dlaczego zagadnienie istnienia przedmiotów fizycznych jest ważne?
7. Co jest nam dane w poznaniu zmysłowym?

 [13.03] #2 Ajdukiewicz & Quine

(1) Kazimierz Ajdukiewicz, część 1, rozdział 1 („Klasyczne zagadnienia teorii poznania”) i rozdział 2 („Zagadnienie prawdy”), w: Zagadnienia i kierunki filozofii (dowolne wydanie);

(2) Willard van Orman Quine, Różności. Słownik prawie filozoficzny, hasło: „Prawda”

Pytania

1. Co głosi klasyczna definicja prawdy, co można zarzucić tej koncepcji, jak na te zarzuty odpowiada sam Ajdukiewicz?

2. Co przyjmuje Ajdukiewicz za nośnik prawdy?

3. Co ma na myśli Quine pisząc, że prawda to usunięcie cudzysłowu (albo że teoria korespondencyjna polega na usunięciu cudzysłowu)?

[20.03] #3 Bertrand Russell, rozdziały 1-7 w: Problemy filozofii, PWN, Warszawa 2003 (przeł. W. Sady).

Pytania

1. Co jest przedmiotem wiedzy bezpośredniej a co jest przedmiotem wiedzy przez opis?

2. Dlaczego Russell chce zastąpić imiona własne deskrypcjami?

3. Jak możemy rozszerzyć naszą wiedzę wywodzącą się z danych poza zakres naszych prywatnych doznań?

4. Jaki pogląd na naturę wiedzy matematycznej przyjmuje Russell?

[27.03] #4 David Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, rozdziały 4 i 5 („Sceptyczne wątpliwości dotyczące działań poznawczych”, „Sceptyczne rozwiązanie tych wątpliwości”), przeł. Dawid Misztal, Tomasz Sieczkowski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004

Pytania

1. Jak należy rozumieć pojęcie „percepcja umysłu”?

2. Co głosi zasada pochodności idei względem impresji?

3. Co jest przedmiotem ludzkiego poznania?

4. Jak to się dzieje – zdaniem Hume’a – że używamy pojęcia przyczynowości?

[FILM] obrazujący zagadnienie przyczynowości

[10.04] #5 Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, Wstęp, Rozdział 1 („Uwaga wstępna o specyfice wszelkiego poznania metafizycznego”), Rozdział 2 („Transcendentalnego pytania głównego część pierwsza: Jak jest możliwa czysta matematyka”), przeł. Artur Banaszkiewicz, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005

Pytania

1. Jak Kant ustosunkowuje się do filozofii Hume’a? Co sądzi o sceptycyzmie?

2. Jakiego rodzaju poznaniem jest poznanie metafizyczne (podział sądów)?

3. W paragrafie 5. Kant przedstawia plan postępowania w Prolegomenach. Na jakie pytania usiłuje odpowiedzieć Kant? W jakiej kolejności zadaje te pytania? Dlaczego w takiej właśnie?

4. Czym charakteryzuje się poznanie matematyczne? Co różni poznanie matematyczne od poznania filozoficznego?

[17.04] #6 Żegleń & Klawiter

(1) Urszula Żegleń, Kognitywistyka – czy nowa szata dla starych problemów epistemologicznych? W: „Epistemologia współcześnie” red. M. Hetmański, Universitas, Kraków 2007,  s. 271-303

(2) Andrzej Klawiter, Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki, Nauka, 3/2004, s. 101-120

Pytania

(1)

1. Czym są pytania esencjalne i jaka jest ich rola w uprawianiu epistemologii? Czym różnią się pytania esencjalne od pytań zadawanych na gruncie kognitywistyki?

2. Czy słowniki pojęć używane w epistemologii i kognitywistyce są porównywalne?

(2)

3. Na czym polega ekspandowanie problemu badawczego?

4. Co różni badania interdyscyplinarne od multidyscyplinarnych?