Epistemologia 2015/2016 (C) SL

EPISTEMOLOGIA (ĆWICZENIA)

[EWALUACJA ZAJĘĆ]

Zajęcia

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE (97, bud. AB)
 • Grupa 1: wtorki, 09:45-11:15 (310, bud. D)
 • Grupa 2: wtorki, 13:15-14:45 (311, bud. D)
 • Grupa 3: wtorki, 15:00-16:30 (311, bud. D)

Ważne daty

 • Recenzje
  • 1.03 Rozdanie prac do zrecenzowania (ćwiczenia)
  • 10.03 Zwrot recenzji (wykład)
  • 22.03 15.03 Wyniki (ćwiczenia)
  • 24.03 17.03 Omówienie recenzji (wykład)
 • Abstrakty i tematy
  • 30.03 (14:00) termin przesłania tematu i abstraktu do konsultacji
  • 12.04 (14:00) termin przesłania ostatecznej wersji tematu i abstraktu
 • Eseje
  • Rejestracja na konsultacje: https://pawellupkowski.youcanbook.me/
  • 3.06 (14:00) termin przesłania prac w wersji do oceny
  • 14.06 wyniki i omówienie esejów (ćwiczenia) Sala 70 (AB)
  • 21.06 (8:00) termin przesłania esejów poprawkowych

Materiały

#1 Bertrand Russell, rozdział 1 w: Problemy filozofii, PWN, Warszawa 2003 (przeł. W. Sady)

Pytania

1. Na czym polega ,,krytyczne rozstrzyganie pytań”?
2. Na czym zasadza się odróżnienie zjawisk od rzeczywistości?
3. Czym różnią się dane zmysłowe od wrażeń?
4. Jakie argumenty przemawiają na rzecz tezy, że przedmioty fizyczne nie są zbiorami danych zmysłowych?
5. Na czym polega idealizm?
6. Dlaczego zagadnienie istnienia przedmiotów fizycznych jest ważne?
7. Co jest nam dane w poznaniu zmysłowym?

 #2 Ajdukiewicz & Quine

(1) Kazimierz Ajdukiewicz, część 1, rozdział 1 („Klasyczne zagadnienia teorii poznania”) i rozdział 2 („Zagadnienie prawdy”), w: Zagadnienia i kierunki filozofii (dowolne wydanie);

(2) Willard van Orman Quine, Różności. Słownik prawie filozoficzny, hasło: „Prawda”

Pytania

1. Co głosi klasyczna definicja prawdy, co można zarzucić tej koncepcji, jak na te zarzuty odpowiada sam Ajdukiewicz?

2. Co przyjmuje Ajdukiewicz za nośnik prawdy?

3. Co ma na myśli Quine pisząc, że prawda to usunięcie cudzysłowu (albo że teoria korespondencyjna polega na usunięciu cudzysłowu)?

#3 Bertrand Russell, rozdziały 1-7 w: Problemy filozofii, PWN, Warszawa 2003 (przeł. W. Sady).

Pytania

1. Co jest przedmiotem wiedzy bezpośredniej a co jest przedmiotem wiedzy przez opis?

2. Dlaczego Russell chce zastąpić imiona własne deskrypcjami?

3. Jak możemy rozszerzyć naszą wiedzę wywodzącą się z danych poza zakres naszych prywatnych doznań?

4. Jaki pogląd na naturę wiedzy matematycznej przyjmuje Russell?

#4 David Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, rozdziały 4 i 5 („Sceptyczne wątpliwości dotyczące działań poznawczych”, „Sceptyczne rozwiązanie tych wątpliwości”), przeł. Dawid Misztal, Tomasz Sieczkowski, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004

Pytania

1. Jak należy rozumieć pojęcie „percepcja umysłu”?

2. Co głosi zasada pochodności idei względem impresji?

3. Co jest przedmiotem ludzkiego poznania?

4. Jak to się dzieje – zdaniem Hume’a – że używamy pojęcia przyczynowości?

[FILM] o którym rozmawialiśmy na ćwiczeniach

#5 Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, Wstęp, Rozdział 1 („Uwaga wstępna o specyfice wszelkiego poznania metafizycznego”), Rozdział 2 („Transcendentalnego pytania głównego część pierwsza: Jak jest możliwa czysta matematyka”), przeł. Artur Banaszkiewicz, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005

Pytania

1. Jak Kant ustosunkowuje się do filozofii Hume’a? Co sądzi o sceptycyzmie?

2. Jakiego rodzaju poznaniem jest poznanie metafizyczne (podział sądów)?

3. W paragrafie 5. Kant przedstawia plan postępowania w Prolegomenach. Na jakie pytania usiłuje odpowiedzieć Kant? W jakiej kolejności zadaje te pytania? Dlaczego w takiej właśnie?

4. Czym charakteryzuje się poznanie matematyczne? Co różni poznanie matematyczne od poznania filozoficznego?

#6 Morton & Turing

(1) Adam Morton, Przewodnik po teorii poznania, Rozdział 7 „Wiedza o umysłach”, przeł. Tadeusz Baszniak, SPACJA, Warszawa 2002.

(2) Alan M. Turing, Maszyny liczące a inteligencja, w: Maszyny matematyczne i myślenie, red. E. Feigenbaum & J. Feldman, PWN, Warszawa 1972, s. 24-47. Tłumaczenie: D. Gajkowicz.

Pytania

(1)

1. Czym są przekonania psychologiczne i jaką pełnią rolę?

2. Na czym polega problem innych umysłów?

3. Co różni ujęcie przekonań psychologicznych w kategoriach psychologii potocznej od ujęcia ich w ramach teorii egocentrycznej i behawioralnej?

4. Pytanie 10 z „Pytań sprawdzających zrozumienie materiału”.

(2)

5. Jakie pytania mają – zdaniem Turinga – zastąpić pytanie o to czy maszyny mogą myśleć?

6. Czym jest uniwersalna maszyna cyfrowa i jaką rolę odgrywa w kontekście pytania o powodzenie maszyny w zaprojektowanej przez Turinga grze?

7. Jaki typ ujęcia przekonań psychologicznych przyjmuje Turing?

 

#8-#14  Konsultacje indywidualne

Rezerwacji terminu konsultacji dokonujemy tutaj: https://pawellupkowski.youcanbook.me/

 • 19.04
 • 26.04
 • 17.05
 • 24.05
 • 31.05

#15  Wyniki (zajęcia w grupach zgodnie z planem): sala 70 (AB)

Reklamy