EPI 2021. Propozycje tematów esejów

1. Test Turinga a problem innych umysłów

Z jaką teorią dotyczącą problemu innych umysłów (spośród tych omówionych przez Mortona) zgodna jest idea testu Turinga?  Podaj argumenty przemawiające za Twoją opinią.
Morton dla każdej z omówionych teorii przedstawia pewne problemy, czy testu Turinga dotyczą problemy wybranej przez Ciebie teorii? Uzasadnij.

 1. Adam Morton, Przewodnik po teorii poznania, Rozdział 7 „Wiedza o umysłach”, przeł. Tadeusz Baszniak, SPACJA, Warszawa 2002.
 2. Alan M. Turing, Maszyny liczące a inteligencja, w: Maszyny matematyczne i myślenie, red. E. Feigenbaum & J. Feldman, PWN, Warszawa 1972, s. 24-47. Tłumaczenie: D. Gajkowicz

2. Problemy ekspandujące w epistemologii? Analiza zagadnienia percepcji

Czy zagadnienie wiarygodności percepcji jako źródła poznania jest problemem ekspandującym (w sensie Klawitera)? Przedstaw argumentację za lub przeciw.

 1. Adam Morton, Przewodnik po teorii poznania. Rozdział  „Percepcja”, przeł. Tadeusz Baszniak, SPACJA, Warszawa 2002
 2. Andrzej Klawiter, Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki, Nauka, 3/2004, s.101-12

3. Intuicyjność klasycznej koncepcji prawdy

Czy klasyczna koncepcja prawdy rzeczywiście odpowiada potocznym intuicjom? Czy jest tak, że jej atrakcyjność zasadza się na tej właśnie cesze?

 1. Kazimierz Ajdukiewicz, część 1, rozdział 1 („Klasyczne zagadnienia teorii poznania”) i rozdział 2 („Zagadnienie prawdy”), w: Zagadnienia i kierunki filozofii (dowolne wydanie)
 2. Tomasz Wysocki, Filozofia eksperymentalna jako metodologia filozoficzna [PDF]

4. Myśląc o prawdzie myślę o…? Definicja czy kryterium – analiza przekonań ludzi na temat prawdy

Czy w potocznym przekonaniu ważniejsze jest rozumienie tego czym prawda jest, czy może kryteria dla przeprowadzania sprawdzianów prawdziwości? Warto spytać.

 1. Kazimierz Ajdukiewicz, część 1, rozdział 1 („Klasyczne zagadnienia teorii poznania”) i rozdział 2 („Zagadnienie prawdy”), w: Zagadnienia i kierunki filozofii (dowolne wydanie)
 2. Tomasz Wysocki, Filozofia eksperymentalna jako metodologia filozoficzna [PDF]

5. Intuicyjność klasycznej koncepcji wiedzy

Czy klasyczna koncepcja wiedzy rzeczywiście odpowiada potocznym intuicjom? Czy jest tak, że jej atrakcyjność zasadza się na tej właśnie cesze?

 1. Edmund L. Gettier Is Justified True Belief Knowledge? [PDF (PL)]
 2. Tomasz Wysocki, Filozofia eksperymentalna jako metodologia filozoficzna [PDF]

6. Czy psychologia potoczna pozwala na analizę stanów mentalnych istot, które nie są ludźmi?

 1. Adam Morton, Przewodnik po teorii poznania, Rozdział 7 „Wiedza o umysłach”, przeł. Tadeusz Baszniak, SPACJA, Warszawa 2002.
 2. Kristin Andrews: Critter Psychology: On the possibility of nonhuman animal folk psychology

7. Russella idea uprawiania filozofii a pomysł na filozofię eksperymentalną – analiza punktów stycznych i rozbieżności

 1. Bertrand Russell, Problemy filozofii, PWN, Warszawa 2003
 2. Tomasz Wysocki, Filozofia eksperymentalna jako metodologia filozoficzna [PDF]
Reklama