Badanie HRI

BADANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE. DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

 

Poniższe badanie dotyczy interakcji człowiek-robot. Składa się ono z dwóch etapów oddzielonych od siebie dwutygodniową przerwą, dlatego wszystkich chętnych na udział w badaniu od razu zapraszamy na jego drugą część, o której poinformujemy Państwa drogą mailową. Badanie przeprowadzane jest na potrzeby pracy dyplomowej przez studenta kognitywistyki w IP UAM, Filipa Jańskiego-Małego pod kierownictwem dra hab. Pawła Łupkowskiego.

W pierwszym etapie uczestnicy proszeni są o wypełnienie dwóch kwestionariuszy składających się z 6-ciu pytań każdy. Całość nie powinna zająć więcej niż 10-15 minut.

[Przejdź do badania: ETAP 1]

Etap I badania został zakończony. Zaproszenia do Etapu II roześlemy drogą mailową dnia 18.01.2019.

Aby uzyskać dodatkowe punkty z przedmiotu Wprowadzenie do logiki należy wziąć udział w obu etapach badania.